06 Tôn Thất Tùng, P. Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 19003057